Wat is een samenlevingscontract?

samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een notarieel opgesteld en vastgelegd contract dat als doel heeft om jullie zekerheid te bieden bij de koop van een huis. Zekerheid in de vorm van duidelijkheid. In dit contract wordt namelijk bepaald wat er gebeurt wanneer bepaalde situaties zich voordoen. Denk aan de beëindiging van de relatie en een daar eventueel uit voortvloeiende verkoop van de woning. Wie krijgt wat? En wie krijgt het eigendom van de woning in het geval dat een van jullie komt te overlijden? Dit zijn natuurlijk geen zaken waar je over na wilt denken, maar wel zaken waar je over na moet denken om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Een samenlevingscontract biedt zekerheid

In een samenlevingscontract kunnen diverse extra bepalingen worden opgenomen. De belangrijkste bepalingen zien echter toe op de verdeling van eigendommen, winsten en schulden.

Wanneer jullie de relatie beëindigen, zal normaal gesproken of een van beiden verhuizen, of de woning verkocht worden. Wat zijn eenieders rechten en plichten in zo’n geval? Dit wordt vastgelegd in het samenlevingscontract. Dit contract tekenen jullie allebei bij de notaris zodat vast komt te liggen wie onder welke omstandigheden het eigendom van de woning krijgt, hoe eventuele overwaarde wordt verdeeld en wie verantwoordelijk is voor welk deel van de schuld.

Aanvullend op het samenlevingscontract wordt er ook vaak een testament opgemaakt. Dit is vooral van belang wanneer jullie kinderen hebben en willen vastleggen naar wie het eigendom van de woning overgaat in bepaalde gevallen. 

Zonder samenlevingscontract is in de basis niets geregeld

Al hetgeen hierboven beschreven is, is in de basis niet geregeld zonder samenlevingscontract, tenzij jullie gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Is hier geen sprake van, dan is het afsluiten van een samenlevingscontract van cruciaal belang. Je kunt immers nooit met zekerheid zeggen hoe de toekomst eruit komt te zien. Zekerheid is belangrijk. Voor wanneer je hier aanspraak op moet maken, maar zeker ook voor je gemoedsrust.

Niet alleen het huis: ook de financiën en bezittingen

Een samenlevingscontract voorziet niet alleen in de verdeling van de woning en de hierbij behorende winsten of schulden, maar ook in jullie gezamenlijke financiën en bezittingen. Kortom: hiermee is alles duidelijk geregeld en komen jullie niet voor verrassingen te staan.